Ons Droom

Visie:


Om God se heerlikheid sigbaar te maak in ons leefwêreld

Missie:

In die gemeente word ons Goddelik gevoed en opgebou soda tons deur ons heilige karakter en vlekkelose gedrag die Vader se heerlikheid, sy skoonheid aan die wêreld kan uitdra.

Ons Waardes:

  1. Uitnemendheid
  2. Liefde
  3. Christus Gesindheid
  4. Integriteit
  5. Dissipline
  6. Egtheid
  7. Verbintenis tot bevoegdheid


Ons Mandaat:

"Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here ... Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem namate die Here dit gee." (2 Kor. 3:18)