Kontak Besonderhede

Tik asb epos adres in
Tik jou boodskap in
Baie Dankie, Jou boodskap is gestuur
Error, email not sent

Kantoor: Telefoon - (014) 5334210
Faks - (014) 5332293
Pos Adres Postnet Suite 220
Privaatsak X82325
Privaatsak X82325
Rustenburg
0300
Eposadres Algemene Admin: admin@agsdeogloria.co.za Finansies: adfin@agsdeogloria.co.za Pastoor: pastor@agsdeogloria.co.za
Bank besonderhede: AGS Deo Gloria Gemeente
ABSA, Tjekrekening
Reknr: 071 243 5682
Tak kode: 632005
Straatadres: h/v Waterboom en Ochna straat, Proteapark, Rustenburg