Ons Gemeente

Inligting van die Gemeente:

In 1975 is Deo Gloria Gemeente geplant deur wyle Pastoor Pieter Peens en hy is opgevolg deur Pastoor Tokkie Smith wie tydens sy bedieningstydperk die huidige Kerkfasiliteite gebou en op 27 Augustus 1977 amptelik aan die Here toegewy is. Hierdie Gemeente het van die begin af met groot welslae in die Rustenburg gemeenskap se lewe 'n verskil kom maak het. Die Here het hierdie gemeente totstandgebring met 'n spesifieke bedieningsroeping.

Die Bybelse Skrifgedeeltes wat vir ons van intense belang is, is Habakkuk 2:14 – "Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek." Asook 2 Kor. 3:18 – "En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is."

Die Gemeentenaam Deo Gloria is 'n kombinasie van twee woorde van twee verskillende tale. Deo is 'n Latynse word vir "God" en Gloria kom van die Griekse word Doxa. In kombinasie reflekteer hierdie woorde ons bediening se diepste begeerte om God se heerlikheid deur te sien breek soos massagolf oor ons Stad en Leefwêreld. Ons begeer dat hierdie heerlikheid van God hierdie omgewing so sal oorspoel dat dit verandering sal teweegbring en orals die Koninkryk van God gevestig word op elke vlak van die samelewing. Kan jy jou net indink hoe so ‘n getransformeerde Stad sal lyk?