Bankbesonderhede

Bankbesonderhede:

ABSA Bank:

AGS Deo Gloria Gemeente
ABSA, Tjekrekening
Reknr: 071 243 5682
Tak kode: 632005

Vir enige navrae:

Kantoor:

Telefoon - (014) 5334210
Faks - (014) 5332293
Epos - admin@agsdeogloria.co.za