• Ons Glo in 'n ewige,
  drie-enige God
  Skepper, Onderhouer en Regeerder van die hele skepping.
 • Ons Glo in 'n ewige,
  drie-enige God
  Skepper, Onderhouer en Regeerder van die hele skepping.
 • Ons Glo in 'n ewige,
  drie-enige God
  Skepper, Onderhouer en Regeerder van die hele skepping.

Welkom by AGS Deo Gloria

Ons wil jou verwelkom by ons Familie en baie welkom by ons webtuiste. Ons is 'n Afrikaanssprekende gemeente met 'n bedieningsfilosofie wat mense die geleentheid bied om opgewonde, entoesiasties en met blydskap uiting gee aan hul belewenis met die Here.

Ons wil u graag met vriendelikheid ontvang en dadelik laat tuisvoel. Leon & Ronél Crause is die presiderende pastoorspaar.

Ons Gemeente word herken aan sy opwindende lof en aanbidding, die Charismatiese prediking soos net Pastoor Leon dit kan oordra en die vriendelikheid van die mense.

Ons bied ook 'n Facebookblad, Youtube preke, asook Audioboodskappe.

Ons vertrou dat jy ons webtuiste gebruikersvriendelik sal vind en die nodige inligting waarna jy op soek is sal vind. Jy is enige tyd welkom om ook ons kantoornommer tydens kantoorure met jou navrae te skakel.

Jy is ook altyd welkom om ons gemeente Sondae te besoek.

Belangrike

Datums

Wie Is Ons

Jesus is ons Skepper

"Vroeër het God dikwels en op baie maniere gepraat…Maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur sy Seun. God het Hom bestem om die erfgenaam van alles te wees; trouens, Hy het deur Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is, gemaak. 3 Die Seun weerkaats God se heerlikheid, en Hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou Hy die ganse heelal in stand…" (Heb. 1:1-3) Hy was met God die Vader in die begin en het alles geskape, insluitend ons. Ons bestaan is 'n produk van Sy werke. Ons is ook vir Hom geskape, om Sy Naam te verheerlik. "Hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag, en alles is op Hom gerig. Aan Hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen." (Rom. 11:36). Die vraag ontstaan dikwels "Wat is die betekenis van die lewe?". Die antwoord is: "Jesus". Ons waarde en betekenis is eenvoudig om Hom te aanbid en om Sy opdragte te gehoorsaam, en na hierdie aardse lewe, 'n ewigheid saam met Hom in die hemel te spandeer.

Jesus is ons Redder

Die skeiding tussen ons realm en die geestelike realm was afgebreek toe Jesus mens geword het. Maria, die moeder van Jesus was bevrug deur die Heilige Gees en het God in die wêreld gebring as mens. Die ironiese ding is dit, alhoewel Jesus die belangrikste persoon is wat nog ooit op aarde was, was Hy aaklig behandel. Hy was nie gebore in ‘n edel familie nie, maar eerder ‘n arm nederige familie. Jesus het gewerk as ‘n skrynwerker om sy familie te ondersteun totdat Hy sy bediening begin het. Vanweë hierdie feit kan ons weet dat ons oorvloedig kan wees in elke fasset van ons lewe, omdat Hy in ons plek arm geword het. Vanweë ons vlees, het ons gesondig, en vanweë hierdie sonde verdien ons om gestraf te word in die hel tesame met die leer van Satan, maar Jesus neem die uiterste straf vir ons en offer Homself as skuldig (terwyl Hy volkome onskuldig is van enige sonde moontlik). Hy was gekruisig en spandeer die 3 dae terwyl sy liggaam begrawe was in die hel. Ons straf vir ons sonde is die hel, maar Sy onskuldige bloed wat vir ons gestort was skenk aan ons die ewige lewe.

Jesus is Liefde

Hierdie daad van self offer is ‘n wonderlike teken van Hom wat liefde is. Terwyl Hy hang aan die kruis het Hy gebid vir diegene wat Hom gemartel het, "Vader, vergeef hulle; want hulle weet nie wat hulle doen nie." Nadat Hy gemartel is, gespuug is, gespot en mishandel is, het Hy steeds gebid vir diegene wat Hom vervolg het, terwyl Hy God vra om hulle te vergewe vir dit wat hulle doen. Sy medelye is duidelik, Hy wil selfs diegene wat die ergste aan Hom gedoen het om saam met Hom in die hemel te wees. Hy het Homself vir ons almal geoffer, wetende hoe ons ons lewe sou leef. Jesus is God, Jesus is Liefde. Nou dat jy 'n bietjie weet van Jesus sal ons baie graag vir jou die geleentheid wil gee om jou lewe vir Hom te gee. Dit beteken dat jy in 'n persoonlike verhouding met die Koning van die Konings betree, end at jy bereid is om al die gawes wat Hy vir jou voorberei het terwyl Hy hier op aarde deur Sy offers, te ontvang. Jy is ook in Sy gebede. Die Bybel sê Hy sit aan die regterhand van die Vader en tree vir ons in. Jy moet weet dat jou gebede Sy ore bereik. Bid die volgende gebed met geloof in jou hart en jy sal gered word.

Verlossingsgebed

Jesus, ek het ‘n lewe gelei sonder U, ek is so jammer vir al my sondes. Maar vandag is die dag wat ek gereed is om my lewe te leef saam met U. Ek weet dat sal nie altyd ‘n maklike keuse wees om U te volg nie, maar ek weet dat U my liefhet end at U planne vir my, planne van ‘n hoopvolle toekoms is.
Help my om U stem te hoor.
Ek nooi U in my hart, end at U vir altyd met my sal wees.
Aanvaar my as U kind.
Dankie vir al U offers en dat U my nou vergewe van alles van die verlede.
Amen!


Kontak Ons

Stuur

Het jy hierdie gebed saamgebid? Laat weet ons asb:

Pastoor Leon & Ronél Crause

Pastoor Leon en Ronél Crause is getroud in Johannesburg in 1987, terwyl hy ‘n teologiese student was. As studente dien hul as Jeugpastoorspaar in Primrose Sentraal. Hul het hul voltydse bediening begin in Vanderbijlpark Suid waar hul met groot sukses bedien het,. Na 'n jaar van bediening daar word hy die Jeugevangelis by die AGS Hoofkantoor se Jeugdepartement. Daarna het die volgende uitdagings vir hul gewag in die gemeentes Hoedspruit & Barberton.

In 2014 het Past Leon, Ronél en hul twee kinders Lenél en Jaun-Louis, getrek na Rustenburg, in die Noordwes Provinsie.

Past. Leon is 'n charismatiese prediker en dinamiese leier. Hy het met groot sukses gemeentes regoor Suid Afrika tydens spesiale geleenthede bedien. Hul het 'n passie vir die Gemeente en die uitbreiding van die koninkryk van God. Hulle is lief vir die Here, lief vir mense en lief vir die lewe!

Ronél het ‘n pragtige persoonlikheid met ‘n sterk Organisatoriese gawe. Sy vind haar vreugde in die Woord en tree op as spreker tydens verskillende byeenkomste.

Hulle is baie dankbaar vir die geleentheid om ook tans in Noordwes ‘n verskil te kom maak. Hulle lewe word gekenmerk aan hul kinderlike afhanklikheid en nederigheid voor die Here. Pastoor Leon sê hulle is baie dankbaar vir God se groot genade elke dag in hulle lewens.